GCV thuisverpleging Stefaan Godderis

Adresgegevens

Openingsuren

24u op 24u

7/7

Thuiszorg wordt in onze hedendaagse samenleving steeds belangrijker. De sterke toename van de vergrijzing, het tekort aan woon- en zorgopvang en de stijgende druk op de ziekenhuizen verhogen de nood aan thuisverpleegkundigen in de eerstelijnszorg.